BK

Beautystudio Kim

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Welkom bij Beautystudio Kim!

Welkom!


Beautystudio Kim is een salon aan huis (1e verdieping).

Bij Beautystudio Kim gaat een behandeling uitsluitend volgens afspraak en betaling is alleen contant mogelijk.


Wij bieden onder andere:

- One by one wimperextensions

- Spray tan

- Gelnagels

- Ontspanningsmassage voor vrouwen


Huisregels.
- Beautystudio Kim werkt alleen volgens afspraak en betaling is alleen contant mogelijk.
- Het maken of afzeggen van een afspraak kan per telefoon, email of whatsapp.
- Afspraak afzeggen? Dit kan tot 24 uur van te voren, indien dit niet gebeurt ben ik helaas
  genoodzaakt om 50% van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
- Optijd komen is erg belangrijk! Wanneer u 10/15 minuten te laat bent en er na u nog afspraken
  gepland staan, kunt u niet meer behandeld worden en dient u een nieuwe afspraak te maken  
  ook word er 50% van de afgesproken behandeling in rekening gebracht voor de verloren tijd.
- Bent u op de dag van de afspraak ziek? Dan kunt u dit tot 10 uur 's ochtends doorgeven. Indien
  dit niet gebeurd ben ik helaas genoodzaakt om 50% van de afgesproken behandeling in rekening
  te brengen.
- Beautystudio Kim geeft GEEN erotische massages!
- Beautystudio Kim behandeld voor de massages alleen vrouwen!
- U wordt geacht nagellak altijd zelf thuis te verwijderen voordat u naar uw afspraak komt.
- Het is niet toegestaan om zonder overleg derden mee te nemen gedurende behandeling.
- Beautystudio Kim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,

   ontstaan doordat de studio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste 

   en/of onvolledige informatie over relevante  lichamelijke aandoeningen,

   medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

- Beautystudio Kim heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen

   indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

  De studio meldt diefstal altijd bij de politie.

- De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens

   algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen 

   onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt 

   de toegang tot de studio te weigeren onder opgaaf van redenen.

- Beautystudio Kim vindt hygiëne belangrijk. Er wordt   

   gezorgd voor een prettige  werkruimte en schone handdoeken. Het is prettig als u

   ook aan hygiëne denkt, neem bijvoorbeeld vooraf aan uw massage een douche of bad.
- De studio is niet aansprakelijk voor

   beschadiging of verlies van persoonlijke

   bezittingen.

- Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes of blessures, dan   

   kunt u mij NIET verantwoordelijk houden voor de resultaten of gevolgen

   tijdens of na de massage. Kijk bij iedere soort massage bij de contra-indicaties

   (reden(en) wanneer niet gemasseerd mag worden).
- Indien er twijfel is over een aandoening of blessure, kan ik ten alle tijden de 

   massage stopzetten en U doorverwijzen naar een arts.